Geschiedenis

Historie Boermarke in Drenthe

 

Geschiedenis gaat ver terug
Het begrip Boermarke , ook wel Marke genoemd, gaat in feite terug tot de tijd van de Germanen die zich op vaste plaatsen gingen vestigen. Het door een stam in bezit genomen gebied, dat door alle leden van de stam gemeenschappelijk werd gebruikt, is eigenlijk de oervorm van een Boermarke of Marke.

 

Marke, een begrensd gebied
De markegronden vormden een begrensd gebied. Marke betekende oorspronkelijk grens. In de 13e eeuw kregen Marken een duidelijke vorm. Er werden grenzen vastgesteld en regels opgesteld voor het gebruik van die gemeenschappelijk gronden. De erven bij de Boerderijen en het bouwland bij de dorpen bleef particulier bezit. Op veel plaatsen in Nederland en ook in het buitenland kwamen Marken voor.

Drenthen kregen meer privil├ęges

In het Lantrecht van 1412 bleven de Drenten het recht behouden om markegrenzen te behandelen en om bepalingen en verordeningen te maken. Die verordeningen werden willekeuren genoemd en werden uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de Boermarke ook wel Volmachten genoemd.  Het begrip Volmachten wordt nog steeds gebruikt.Na de inlijving bij Frankrijk, in het jaar 1810, werden vele taken van de Boermarken overgenomen door provincies, gemeenten en waterschappen.

 

De Boerhoorn

Een belangrijk instrument in het dorp. Bij bijzondere gebeurtenissen als brand, belangrijke vergaderingen, als er gezamenlijk bepaalde werkzaamheden gedaan moesten worden, ging de Boerhoorn rond. Een ieder in het dorp werd dan geacht gevolg te geven aan de oproep.De klus werd met elkaar aangepakt.

 

Boermarken nog steeds actief in Drenthe

Als rechtspersonen nemen ze deel aan het maatschappelijk verkeer. Ook met hun eigendommen als brinken, ijsbanen, wegen en bosjes zijn ze een belangrijk onderdeel in de gemeenschap. Ze hebben een goede naam en zijn diep geworteld in de gemeenschap en vaak aanspreekpunt voor de overheid en diverse instanties. Alleen in Drenthe zijn ze nog actief. De Vereniging Drentse Boermarken telt nog  87 actieve en zelfstandige Boermarken.

 

Boermarken, een cultureel erfgoed dat uniek is in de wereld.

 

Bron: www.boermarken.nl/historie