Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de machines van Boermarke Eemster

Iedere gebruiker dient op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze te accepteren!

  • Na gebruik altijd de werktuigen reinigen en doorsmeren. Bij niet (goed) reinigen en doorsmeren word een boete van �25,- berekend. Grofvuil (zoals zand, grasresten, graszoden, stalmest en stenen e.d.) op het perceel of thuis verwijderen.
  • Na gebruik de spoelplaats netjes achterlaten. Bij nalatigheid hiervan wordt een boete  van €25,- berekend. 
  • Bij ophalen van de machine, de machine vooraf controleren op schade, storingen, mankementen en vuilophopingen. Bij constatering hiervan een van de bestuursleden op de hoogte stellen. Nalatigheid hiervan kan als gevolg hebben dat u erop wordt aangesproken. Bij schade als gevolg van niet vooraf controleren van de conditie van de machine wordt €250,- aan eigen risico in rekening gebracht. 
  • Altijd alle hydrauliekslangen, aftakassen, drukloos retour, remleiding en lichtkabels aansluiten. 
  • Bij gebruik van de injecteur, zowel grasland als bouwland, is het verplicht de vrije retour te gebruiken. 
  • Bij schade, storingen of mankementen ten gevolge van nalatigheid, onjuist gebruik, onveilig gebruik, eigen fouten, gebruik onder verkeerde omstandigheden wordt minimaal €250,- aan eigen risico in rekening gebracht. 
  • Bij schade aan aftakassen worden deze per onderdeel in rekening gebracht. Het zij buis, gaffel of beschermkap, o.i.d..
  • Bij al het gebruik van de machines is de beslissing van de beheerder of bestuur bindend. Zij kunnen een weigering doorvoeren. Indien deze beslissing genegeerd wordt, wordt de volledige schade, zowel voor uw eigen materiaal als voor het gehuurde materiaal, ten gevolge van gebruik bij de gebruiker in rekening gebracht.
  • Bij seizoensgebonden machines die niet effici�nt worden ingezet, word de huur van de realiseerbaar geachte oppervlakte in rekening gebracht. 
  • Wanneer een machine wordt aanvaard die niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet, dient u deze eerst aan te bieden bij een mechanisatiebedrijf. Doet u dit niet dan is het volledige risico en de eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de hurende partij en wordt dat risico aanvaard.
De Boermarke Eemster is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook.
U dient altijd de juiste aantallen op te geven. Controle hierop is door het bestuur op elke wijze geoorloofd.