Volmachten Boermarke Eemster

dhr. H.R. Timmer         Voorzitter                     2021-2024, 2e termijn
dhr. E. Eefting             Secretaris                    2023-2026, 2e termijn
dhr. R. Mulder           Mechanisatie               2021-2024, 1 termijn