Volmachten Boermarke Eemster

dhr. H.R. Timmer         Voorzitter                     2017-2021
dhr. E. Eefting             Secretaris                    2019-2023
dhr. R.A. Braakman     Penningmeester          2012-2020
dhr. F. v/d Gun             Mechanisatie               2018-2022