Mestpomp

-voor gebruik de pomp volledig vullen met water voordat de pomp wordt gestart

-na gebruik schoonmaken(ook stenenvangers) en watervat leegmaken bij terug zetten

vetspuit in spoelplaatshokje

Nummer:12Locatie:SpoelplaatsStatus:
beschikbaar