Evers Skyros Schijveneg

NIET GEBRUIKEN VOOR VERNIETIGEN GRASLAND


-Evers skyros tweebalks schijveneg
-Ideaal voor onderwerken groenbemester en maisstoppel etc.
-Doorsmeren na ieder gebruik!
-Vetspuit ligt in het spoelhokje.

Eerst werkdiepte bepalen met aandrukrol, daarna vlakstellen met topstang zodat de machine recht achter de trekker blijft lopen.
Optimale arbeids snelheid: 8 tot 13 kmh

Nummer:55Locatie:Spoelplaats EemsterStatus:
beschikbaar