Rabe 4-schaar wentelploeg

Rabe Albatros 4 schaar wentelploeg met cappon vorenpakker


Benodigde aantal dubbelwerkende ventielen: 3
Groen: Wentelen
Blauw: Vorenpakker
Rood: Combinatie ventiel dieptewiel en vario breedtestelling, af te wisselen doormiddel van omzetten kraan.

Aankoppelen: koppel de ploeg aan en til deze zo hoog mogelijk op, de ploeg moet getransporteerd in de transport stand dus half gewenteld met de vorenpakker naar boven! Zet alvorens te wentelen eerst de transport vergrendeling om onder de bok. Wentel de ploeg totdat deze in de vergrendeling valt. 

In het werk stellen: 
- Zet de transport vergrendeling open
- Wentel de ploeg om naar rechts
- Haal de pen van de transport vergrendeling van de vario en plaats deze in de daarvoor bestemde houder
- Zet het dieptewiel in de arbeidsstand (naar buiten)
- Stel de diepte in met het hydraulische dieptewiel, zet de kraan om om de vario te bedienen
- Belangrijk: Voor het wentelen eerst de pakker naar boven, anders wentelt de ploeg terug door zwaartekracht

In transport stand zetten:
- Zet het dieptewiel in transport stand (naar binnen)
- Klap de ploeg naar binnen op de smalste stand, en wentel hem zachtjes zodat de ploeg verder naar binnen komt en stop voordat de ploeg daadwerkelijk draait, hierdoor kan men de transport vergrendeling van de vario terugplaatsen
- Zet de transport vergrendeling onder de bok om en wentel de ploeg totdat deze in de transport vergrendeling valt

Afkoppelen
Na schoonmaken en doorsmeren met de pakker naar rechts wegzetten. Pakker naar beneden.
-Belangrijk: ondersteun de pakker met houtblokken bij afkoppelen!

Nummer:56Locatie:Spoelplaats EemsterStatus:
defect